Archiwum: wrzesień 2022

2022-09-01

Pierwszy dzwonek już za nami, powitaliśmy uczniów naszej szkoły, którym życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym 2022/2023.

2022-09-01

Dzisiaj w  naszej szkole odbyła się Uroczysta Akademia inaugurująca rok szkolny 2022/2023 dla uczniów klas pierwszych.

2022-09-02

1. Kompletne wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2022/2023
należy złożyć w terminie do 13 września 2022r. u pedagoga szkolnego.

list na rozpoczęcie roku 2022/2023
2022-09-02
Zebrania z rodzicami
2022-09-07

14.09 - zebrania rodziców - klasy I-III - godz. 16.30
I a - s.16
I b - s.17
II a - s.18
IIb - s.27
IIIa - s.23
IIIb - s.31

15.09- zebrania rodziców - klasy IV-VIII - godz. 16.30
IVa - s.35
IVb - s.39
Va - s.31
VIa - s.34
VIIa - s.36
VIIIa - s.30
VIIIb - s.40
Zgromadzenie Rady Rodziców odbędzie się 15 września o 17.15 w świetlicy szkolnej.

2022-09-12

Wybory odbędą się 20.09.2022r na lekcjach wychowawczych. 

WYMAGANIA DLA
KANDYDATA NA
PRZEWODNICZĄCEGO SZKOŁY.

Zapraszamy na FESTYN!
2022-09-15
2022-09-20
Wybory do samorządu uczniowskiego.
Wyniki:
Przewodnicząca Dominika Worek kl 8b
Zast. Julia Szutkowska kl 8a
Zast. Jakub Miera kl 8a
2022-09-20

19 września odbyło się spotkanie uczniów klas I-III z policjantami, którzy przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa. 

2022-09-24

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji festynu rodzinnego.

Podziękowanie
2022-09-26

Dziękuję Radzie Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. Janusza Korczaka
w Rybniku za przygotowanie i współorganizację festynu rodzinnego Pożegnanie lata.
Dziękuję rodzicom, Radzie Dzielnicy, sponsorom, właścicielom lokalnych firm i punktów usługowych, którzy ufundowali nagrody w naszej loterii fantowej. Bez Waszego wsparcia zorganizowanie festynu z tyloma atrakcjami nie byłoby możliwe.
Dziękuję także nauczycielom i pracownikom Zespołu za współorganizację atrakcji, które dostarczyły dzieciom dużo wzruszeń, radości i uśmiechu.
Słowa podziękowania kieruję także do Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewiadomiu za pomoc
w realizacji tego przedsięwzięcia. Słuchaczom i nauczycielom policealnej szkoły MEDYK w Rybniku dziękuję za ich dobrą energię i gotowość do współpracy. Uczniom naszej szkoły dziękuję za zaprezentowanie swoich umiejętności i talentów w ciekawym programie artystycznym.
Specjalne podziękowania kieruję do Pani Barbary Lalko, która uświetniła nasz festyn zachwycającym i profesjonalnym recitalem.
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za świetną zabawę.
Dyrektor ZSP2

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej