Nazwa szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybnik

E-mail szkoły    zsp_nr2.rybnik@wp.pl

Telefon tel: 32 42 13 125

fax: 32 42 13 125

Adres szkoły

ul. Gustawa Morcinka 18

44-273 Rybnik - Niewiadom

 

Inspektor ochrony danych osobowych

Justyna Pustelnik

Kontakt z inspektorem ochrony danych

zsp_nr2.rybnik@wp.pl

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej