Wybory do samorządu szkolnego.

2022-09-12

Wybory odbędą się 20.09.2022r na lekcjach wychowawczych. 

WYMAGANIA DLA
KANDYDATA NA
PRZEWODNICZĄCEGO SZKOŁY.

1. Kandydatem może być każdy uczeń klas IV-VIII ZSZPnr2 w Rybniku

2. Kandydat powinien być:
 koleżeński,
  kreatywny,
  komunikatywny,
  o wysokiej kulturze osobistej,
  dobrym organizatorem,
  odpowiedzialny i słowny,
  posiadający wiele realnych pomysłów,
  konsekwentny,
  stanowiący wzór ( przykład) dla innych,
  niekonfliktowy,
  cieszyć się zaufaniem rówieśników i pracowników szkoły
 mieć zachowanie co najmniej bardzo dobre w poprzednim roku szkolnym
 przestrzegać regulaminów szkoły .

Kandydaci od poniedziałku12.09.2022r mogą prowadzić
kampanie wyborczą poprzez rozwieszanie plakatów na
terenie szkoły.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej