Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

od - do

od - do

od - do

od - do

od - do

Biblioteka czynna od - do

7.30- 15.30

 

7.45-8.55

9.40-15.30

7.45-10.45

11.50—13.50

 

7.45-8.55

9.40-13.50

7.50-12.50

 

Regulamin biblioteki i czytelni

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 im. J. Korczaka w Rybniku

 

 

 1. Działalność biblioteki oparta jest na programie bibliotecznym MOL Optivum.

 2. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

 3. Czas wypożyczenia lektur wynosi miesiąc, pozostałych książek dwa tygodnie.

 4. Czytelnik może przedłużyć czas wypożyczenia.

 5. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonych książek.

 6. Czytelnik może wypożyczyć książki na okres ferii zimowych i wakacji letnich.

 7. Warunkiem wypożyczenia  książek na okres wakacji letnich jest zwrot wypożyczonych w danym roku szkolnym podręczników i książek  z biblioteki.

 8. Wypożyczenia książek na wakacje odbywają się w 2 ostatnich tygodniach roku szkolnego, a ich zwrot w 2 pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego.

 9. Uczniom klas 8 (kończącym szkołę) nie wypożycza się książek na czas wakacji letnich.

 10. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych,  a zauważone uszkodzenia powinien niezwłocznie zgłosić.

 11. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do odkupienia takiej samej lub wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.

 12. W bibliotece i czytelni należy zachować ciszę i porządek.

 13. Korzystanie z czytelni odbywa się po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.

 14. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć.

 15. Przed zakończeniem roku szkolnego czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników i książek z biblioteki w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

 16. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor szkoły.

 

 

 

 

 

 

Regulamin

wypożyczania podręczników szkolnych dla uczniów

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 im. J. Korczaka w Rybniku

 

 1. Komplety podręczników i materiałów edukacyjnych stanowią własność Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 im. J. Korczaka w Rybniku.

 2. Do wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 im. J. Korczaka w Rybniku.

 3. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – do 10 września lub w miarę dostępności kolejnych części podręcznika.

 4. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, termin ich zwrotu ustala bibliotekarz. Odbioru kolejnych części podręcznika lub ich zwrotów dokonuje wychowawca klasy.

 5. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Nie wolno wyrywać z nich kartek. Zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych. Należy dbać o obłożenie książek.

 6. W chwili wypożyczania lub udostępniania zbiorów czytelnicy winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy.

 7. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia, niezwrócenia w ustalonym terminie podręczników odpowiada rodzic lub opiekun wypożyczającego. Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty ich zakupu zgodnie z cenami przedstawionymi w tabeli.

 8. Osoby zalegające ze zwrotem podręczników nie mogą wypożyczać następnych części podręczników lub materiałów edukacyjnych do czasu uregulowania swoich zobowiązań.

 9. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 im. J. Korczaka w Rybniku do innej szkoły zobowiązany jest do zwrócenia wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych do biblioteki szkolnej najpóźniej w dniu przerwania nauki.

 

 

 

 

 

 

 

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży

https://slideplayer.pl/slide/9767799/

 

 

Konkursy czytelnicze

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich chętnych uczniów klas 2-8

do udziału w konkursach czytelniczych.

 

 

Harmonogram konkursów:

Klasa

Termin

Obowiązujące lektury

2A

2B

10 marca 2022r.

Zaczarowana zagroda

3A

3B

10 marca 2022r.

Afryka Kazika

4A

17 marca 2022r.

Magiczne drzewo. Czerwone krzesło.

Charlie i fabryka czekolady.

5A

17 marca 2022r.

Szatan z siódmej klasy.

Opowieści z Narnii.

6A

24 marca 2022r.

Hobbit

Felix, Net i Nika

7A

7B

24 marca 2022 r.

Oskar i pani Róża

Zemsta

8A

8B

31 marca 2022 r.

Balladyna

Pan Tadeusz

 

Zapisy w bibliotece szkolnej.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej