PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

(sala nr 1)

 

PONIEDZIAŁEK:  9.50– 12.50,

                              13.35 – 14.35

 

WTOREK:             10.40 – 11.40

                              

ŚRODA:                  8.00 – 8.50 (ZAJĘCIA 8.00 – 8.45)

                                9.40 – 11.50

 

CZWARTEK:        10.40 – 11.40

                              13.35-14.35

 

PIĄTEK:                 8.50 -  11.50

                               11.50 – 12.50 (ZAJĘCIA 11.50 – 12.35)

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów z Ukrainy
Uczniowie z Ukrainy mogą uzyskać pomoc psychologiczną w języku ukraińskim świadczone nieodpłatnie w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne” Sp. z.o.o,
ul. Śląska 1, 44-206 Rybnik.
tel: 32 739 30 03
Dokumentem uprawniającym do skorzystania z usługi psychologa jest jedynie wypisanie deklaracji z danymi osobowymi, które pozwalają stwierdzić, iż osoba ubiegająca się o wsparcie spełnia kryteria pobytu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Психологічна допомога
Психологічна допомога студентам з України (українською мовою) надається безкоштовно у приватному медичному центрі «Centrum Medyczne» Sp.z.o.o. Слонська 1, 44-206 Рибник
телефон: 32 739 30 03
Документом, що дає право на користування послугами психолога, є лише написання декларації з персональними даними, які дозволяють зазначити, що особа, яка звертається за підтримкою, відповідає критеріям перебування в Польщі відповідно до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу. громадян України у зв'язку зі збройним конфліктом у Польщі.територія цієї держави.
 • Strona główna

   

                                                              

                                                              PEDAGOG SZKOLNY 

                             mgr Monika Gryt                   

   

  Pedagog szkolny zajmuje się wspomaganiem uczniów, rodziców i nauczycieli.

  Każdy z nich może zwrócić się po pomoc i wsparcie w różnych sprawach:

  • problemach szkolnych - dydaktycznych i wychowawczych
  • problemach rodzinnych
  • konfliktach rówieśniczych
  • pomocy materialnej
  • bezpieczeństwa
  • uzyskania porady lub informacji gdzie szukać dalszej pomocy

     DO PEDAGOGA MOŻESZ PRZYJŚĆ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, 

            Z KTÓRĄ NIE MOŻESZ SOBIE SAM PORADZIĆ!    

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej