Wakacyjna przerwa w przedszkolu w 2023 r.
2022-09-18
Zapraszamy na FESTYN!
2022-09-15
2022-05-27

Przedszkolna wycieczka!!!

2022-05-15

Relacja z wydarzenia...

2022-05-15

Zapraszamy do udziału!!!

2022-05-12

Patriotyczny konkurs recytatorski

RUSZA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLI
2022-04-20

Informujemy, że od 21 kwietnia 2022r. godz. 8:00 do 29 kwietnia 2022r.do godz. 15:00 będzie trwała rekrutacja uzupełniająca dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW (także dzieci 2,5-letnich urodzonych w styczniu, lutym 2020r.) odbywa się poprzez stronę naborową dla rodziców pod adresem:

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Wypełniony i wydrukowany wniosek, PODPISANY PRZEZ OBOJE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH, wraz z załącznikami (oświadczeniami/dokumentami) należy składać w sekretariacie Zespołu.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej