2022-09-02

1. Kompletne wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2022/2023
należy złożyć w terminie do 13 września 2022r. u pedagoga szkolnego.


 stypendium szkolne dla uczniów pochodzących z Ukrainy, będzie
przyznawane na identycznych zasadach jak dla uczniów z Polski - w formie
refundacji poniesionych kosztów na cele edukacyjne. Rodzice muszą
zbierać stosowne faktury lub rachunki imienne za zakup materiałów
edukacyjnych, strojów na wychowanie fizyczne, itp., ponieważ będą one
podstawą do wypłaty stypendium. Dla uczniów z Ukrainy jest inny wniosek
(przetłumaczony) oraz oświadczenie o dochodach, pozostałe dokumenty są
takie same jak w przypadku uczniów z Polski i w razie potrzeby, Ukraińcy
powinni z nich skorzystać. W przypadku, gdy rodzina nie osiąga żadnego
dochodu, wnioskodawca powinien złożyć podpisane „zerowe” oświadczenie.
 w uzasadnionych przypadkach (np. choroba uniemożliwiająca samodzielne
poruszanie się, nagła utrata pracy itp.), rodzic może złożyć wniosek o
przyznanie stypendium szkolnego po 15 września 2022 r. - powinien wtedy
dołączyć do wniosku podanie do Prezydenta Miasta wyjaśniające przyczynę
zwłoki oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające wystąpienie choroby lub
decyzję sanepidu w sprawie kwarantanny. Dochowanie terminu złożenia
wniosku jest bardzo istotne, gdyż po tej dacie w większości przypadków są
wydawane decyzje odmowne.

Wnioski są do pobrania w sekretariacie szkoły, u pani pedagog oraz na stronie szkoły.

Dokumenty dostępne:

https://www.zsp2.miastorybnik.pl/dla-rodzicow/dokumenty-do-pobrania.html 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej