KONKURS NA STROIK WIELKANOCNY

2024-03-13

Samorząd Uczniowski serdecznie zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie na Najładniejszy Stroik Wielkanocny.

Przedmiotem konkursu jest stroik wielkanocny


CELE KONKURSU
- propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych,
- stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia stroików wielkanocnych,
- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów,
- powrót do tradycji wykonywania stroików wielkanocnych, rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
- umożliwienie dzieciom przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych

UCZESTNICY


Konkurs jest skierowany do podanych grup wiekowych :
- Uczniowie z klas I-III
- Uczniowie z klas IV-VIII     

WARUNKI UDZIA£U W KONKURSIE
- wykonanie stroika wielkanocnego o dowolnej wielkości i kształcie,
- możliwość zastosowania dowolnych technik, 
- stroiki muszą być wykonane indywidualnie
- do pracy należy przytwierdzić metryczkę zawierającą następujące
informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa,

- pracę należy dostarczyć do dnia 12.03.2024 do 20.03.2024r r. do Pani Katarzyny Rożyk ,
Pani Mirosławy Ogórczyk bądź do biblioteki szkolnej do Pani Urszuli Hadam


OCENA PRAC
- oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
- dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe
- prace nie będą zwracane, po dokonaniu oceny zostaną przekazane na kiermasz
przedświąteczny

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej