2024-01-25

Szanowni Rodzice, serdecznie dziękujemy za wspieranie działań Rady Rodziców naszego Zespołu! Razem możemy więcej!
Przypominamy o terminie wpłaty II raty składki na fundusz Rady Rodziców - 31 stycznia 2024r.
Roczna składka wynosi: 120 zł na pierwsze dziecko, 80 zł na drugie dziecko. Wpłaty dokonujemy przelewem na konto. UWAGA - od 1 stycznia br. rachunek Rady Rodziców został przeniesiony do Banku Pekao. Stąd obowiązuje nowy nr konta Rady Rodziców:
30 1240 4357 1111 0011 3267 6994

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej