2024-01-16

Zapraszamy Rodziców na spotkania z wychowawcami według następującego harmonogramu:


22 stycznia 2024r. - godz. 17.15

klasa IIb - s. 27


23 stycznia 2024r - godz.17.15

klasa Ia - s.16
klasa Ib - s.17
klasa IIa - s. 18
klasa IIIa - s. 23
klasa - IIIb - s. 27


24 stycznia 2024r. - godz. 17.15

klasa IVa - s. 39
klasa IVb - s. 30
klasa Va - s. 35
klasa Vb - s. 31
klasa VIa - s. 40
klasa VIIa - s. 34
klasa VIIIa - s.36

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej