Nowe konto Rady Rodziców

2024-01-15

Uwaga Rodzice!

Od 1 stycznia 2024 r. rachunek Rady Rodziców został przeniesiony do Banku Pekao. 

30 1240 4357 1111 0011 3267 6994

Uwaga Rodzice!
Od 1 stycznia 2024 r. rachunek Rady Rodziców został przeniesiony do Banku Pekao. Stąd obowiązuje nowy nr konta Rady Rodziców:

30 1240 4357 1111 0011 3267 6994


Wszystkie wpłaty prosimy przesyłać teraz na nowe konto. Wpłaty z poprzedniego konta zostaną również przekierowane na nowy rachunek.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej