2022-09-26

Dziękuję Radzie Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. Janusza Korczaka
w Rybniku za przygotowanie i współorganizację festynu rodzinnego Pożegnanie lata.
Dziękuję rodzicom, Radzie Dzielnicy, sponsorom, właścicielom lokalnych firm i punktów usługowych, którzy ufundowali nagrody w naszej loterii fantowej. Bez Waszego wsparcia zorganizowanie festynu z tyloma atrakcjami nie byłoby możliwe.
Dziękuję także nauczycielom i pracownikom Zespołu za współorganizację atrakcji, które dostarczyły dzieciom dużo wzruszeń, radości i uśmiechu.
Słowa podziękowania kieruję także do Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewiadomiu za pomoc
w realizacji tego przedsięwzięcia. Słuchaczom i nauczycielom policealnej szkoły MEDYK w Rybniku dziękuję za ich dobrą energię i gotowość do współpracy. Uczniom naszej szkoły dziękuję za zaprezentowanie swoich umiejętności i talentów w ciekawym programie artystycznym.
Specjalne podziękowania kieruję do Pani Barbary Lalko, która uświetniła nasz festyn zachwycającym i profesjonalnym recitalem.
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za świetną zabawę.
Dyrektor ZSP2

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej