2022-09-07

14.09 - zebrania rodziców - klasy I-III - godz. 16.30
I a - s.16
I b - s.17
II a - s.18
IIb - s.27
IIIa - s.23
IIIb - s.31

15.09- zebrania rodziców - klasy IV-VIII - godz. 16.30
IVa - s.35
IVb - s.39
Va - s.31
VIa - s.34
VIIa - s.36
VIIIa - s.30
VIIIb - s.40
Zgromadzenie Rady Rodziców odbędzie się 15 września o 17.15 w świetlicy szkolnej.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej